Anna-Kaisa Kaunismäki

Perhevapaalla vuoden 2019 loppuun saakka.

PsM, psykologi
Kognitiivisen psykoterapian opiskelija (aikuiset, nuoret)

sähköposti: anna-kaisa.kaunismaki (a) psykoterapiatalo.fi

Olen psykologi ja kognitiivisen psykoterapian opiskelija. Työkokemusta minulla on pääsääntöisesti aikuisten mielenterveystyön parista sekä myös kuntoutuksen että työ-ja organisaatiopsykologian parista. Olen työskennellyt myös kouluissa ja päiväkodeissa lasten, perheiden ja opettajien kanssa. Asiakkaideni ongelmat ovat liittyneet mm. masennukseen, ahdistukseen, elämänkriiseihin, pitkään jatkuneisiin kiputiloihin, uupumukseen ja kuormittumiseen.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan tasavertaisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan oireita tai haittaa tuottavia ajatuksia ja uskomuksia ja niihin liittyviä tunteita. Lähtökohtana on usein jokin hankalaksi koettu arkielämän tilanne, jota pyritään terapiassa tutkimaan ja ymmärtämään. Painopiste on tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Oman menneisyyden ymmärtäminen ja aiempien kokemusten nivominen tämän hetkisiin ongelmiin auttaa tulevaisuuden rakentamisessa ja ehyen elämäntarinan muodostamisessa siitä kuka olen ja mistä olen tullut. Psykoterapian tavoitteena on lisätä asiakkaan itseymmärrystä sekä löytää uudenlaisia selviytymiskeinoja. Psykoterapian laajempi tavoite on edistää asiakkaan psyykkistä hyvinvointia.

Minulle voit varata aikaa yksittäiselle käynnille tai lyhyempään terapiajaksoon. Pitkät koulutuspsykoterapiapotilaspaikat ovat tällä hetkellä täynnä.