Annika Lahtela

Psykoterapeutti, Kognitiivinen käyttäytymisterapia, ylempi erityistaso
PsM, psykologi

sähköposti: annika.lahtela (a) psykoterapiatalo.fi


Olen psykologi, jolla on monipuolinen kokemus aikuisten ja nuorten psykologisten ongelmien hoitamisesta. Näitä ovat mm. masennus, ahdistus, pelot, pakko-oireet, ihmissuhdeongelmat, stressi, univaikeudet, vihaan liittyvät ongelmat ja tunnesäätelyongelmat. Käytän työssäni tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ja käytännön hoitotyössä tehokkaiksi osoittautuneita kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Minulle voi varata aikaa sekä yksittäisiin käynteihin että pidempiin terapioihin. Terapiakäynteihin on mahdollista saada Kelan tukea, mikäli asiakkaan edellytykset siihen täyttyvät.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, joka perustuu oppimis-, kognitiivisen ja sosiaalipsykologian teoriaan ja tutkimukseen ja siinä käytetään tieteellisesti todennettuja hoitomenetelmiä. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan uusia elämäntaitoja, jotka lisäävät hänen elämänlaatuaan. Hoidon suunnittelu ja toteutus perustuu asiakkaan ongelmien huolelliseen analyysiin.