Johannes Huilla

M.A, psykologi, psykoterapeutti
Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus (Kela, Valvira)
S-posti: johannes.huilla (a) psykoterapiatalo.fi


Koulutukseltani olen psykologi ja psykoterapeutti. Olen hoitanut monenlaisia psykologisia ongelmia kuten ahdistuneisuus, jännittäminen, masennus, pelot ja pakko-oireet. Käytän työssäni kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, joiden vaikuttavuudesta on tieteellinen tutkimusnäyttö. Näitä menetelmiä ovat muun muassa altistus, toimimattomien ajatusmallien ja perususkomusten kriittinen tarkastelu sekä uusien taitojen oppiminen.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia korostaa konkreettisia muutoksia käyttäytymisessä. Menneisyyden tapahtumat otetaan huomioon nykyhetkeen vaikuttavina, mutta työskentely on luonteeltaan uuden omaksumista ja painottaa nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Työtapaani luonnehtisin käytännönläheiseksi ja tasa-arvoiseksi.