Jyrki Muurinaho

Tällä hetkellä Kelan kuntoutuspsykoterapiapaikat ovat täynnä.


Psykoterapeutti (Kela, Valvira), Kognitiivinen psykoterapia YET

PsM, psykologi
Yhteystiedot:
p. 040 7366 771

sähköposti: jyrki.muurinaho (a) psykoterapiatalo.fi

Olen yksi Psykoterapiatalon perustajista. Vastaanotolleni voivat varata aikaa sekä nuoret että aikuiset. Ajanvarauksen syynä ovat tavallisesti masennus, ahdistuneisuus, traumaattiset kokemukset sekä elämäntilanteiden kriisit. Nuorten kanssa työskentelyssä pidän tärkeänä nuoren psykologisen kasvun ja itsenäistymisen tukemista. Tarpeen mukaan nuorten hoito tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa.

Minulle voi varata aikaa sekä yksittäisiin käynteihin että pidempiin terapioihin. Lyhyissä hoidoissa pyritään tavallisesti jäsentämään elämäntilannetta ja löytämään keinoja selvitä kohdatuista vaikeuksista. Pidemmissä terapiaprosesseissa painopiste siirtyy oman sisäisen maailman ymmärtämiseen ja inhimilliseen psyykkiseen kasvuun. Terapiakäynteihin on mahdollista saada Kelan tukea, mikäli asiakkaan edellytykset siihen täyttyvät.