Linda Elo

PsM, psykologi
Työterveyspsykologi
Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa
Urheilupsykologin sertifiointiprosessia suorittava
Lyhyt koulutukset mm. painonhallinnan psykologiasta ja debriefing -kriisityöstä.

sähköposti: linda.elo (a ) psykoterapiatalo.fi

Olen psykologi ja psykoterapeuttikoulutettava. Päivätyössäni toimin työterveyspsykologina, aikaisempaa työhistoriaa minulla on myös lasten- ja nuorisopsykiatrialta. Lisäksi toimin urheilijoiden kanssa psyykkisen valmennuksen tehtävissä niin yksilö- kuin joukkuetasolla.


Vastaanotolleni olet tervetullut monenlaisien huolien kanssa. Erityisesti olen työskennellyt mieliala- ja ahdistuneisuusoireiden, elämänhallinnan ja elämänkriisien, sekä itsetuntemukseen liittyvien teemojen äärellä. Näiden rinnalla teen urheilijoiden psyykkistä valmennusta, jossa suorituskyvyn edistämisen tueksi yleisiä käsiteltäviä aiheita ovat stressinhallinnan ja paineensietokyvyn parantaminen, suoritusvarmuuden lisääminen, sekä urheilijan tunnetaitojen tarkastelu.


Tapaamiskertojen määrä mitoitetaan tarpeidesi ja yhdessä määriteltyjen työskentelyn tavoitteiden mukaisesti. Joskus jo yksi tapaaminen helpottaa oloa ja auttaa eteenpäin. Tarvittaessa on mahdollista sopia myös säännöllisistä tapaamisjaksoista. Minulta voi myös kysyä mahdollisuudesta pitkäkestoiseen terapiatyöskentelyyn koulutuspsykoterapiapotilaana.


Työni lähestymistapa pohjaa kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehykseen, jossa keskustelun lisäksi toteutetaan tarpeen mukaan käytännön harjoitteita ja ohjataan asiakasta omatoimisesti prosessinsa työstämiseen käyntien välillä vapaaehtoisesti suoritettavien kotitehtävien kautta. Työskentelyssä painottuu nykyhetki ja uusien psyykkistä vointia ja elämänlaatua edistävien toimintamallien omaksuminen. Työotteeltani olen tasa-arvoinen, aktiivinen ja käytännönläheisyyttä painottava.