Marjo Lintilä

PsM, psykologi
psykoterapeuttikoulutuksessa, kognitiivisen psykoterapian viitekehys
p. 044 377 4577
sähköposti: marjo.lintila ( a) psykoterapiatalo.fi


Kognitiivisen psykoterapian opiskelu on luonut eteeni ihan uuden ihmeellisen maailman ja lisännyt ymmärrystä psyykkisistä ilmiöistä. Toivonkin pystyväni välittämään samanlaisen löytämisen ja oivaltamisen ilon asiakkailleni kuin itse olen kokenut. Kokemuksen tutkiminen yhdessä ja aktiivinen keskusteleva työskentely on koko ajan läsnä. Tarkoituksena on saada yhteinen ymmärrys tilanteesta kognitiivisen käsitteellistämisen kautta ja työskennellä yhteisesti laadittujen tavoitteiden suuntaisesti. Haluan luoda sellaisen ilmapiirin, että asiakas rohkaistuu omien hyvin kipeiden tunteiden kuten häpeän, syyllisyyden ja arvottomuuden kanssa työskentelyyn. Usein työskentelyn lähtökohtana on toistuva arkielämän tilanne, mihin asiakas toivoo muutosta. Terapiassa tarkastellaan sitä, millaiset ajatukset ja uskomukset ovat toiminnan vaikuttimina ja millainen merkitys niillä on tilanteessa ilmeneviin tunteisiin, kokemukseen itsestä ja valittuihin selviytymiskeinoihin. Tunnetason työskentelyssä voidaan käyttää mm. mielikuvatekniikoita ja skeematerapian menetelmiä. Terapiaistuntojen väliin voidaan sopia työskentelyä tehostavia väliharjoituksia.

Terapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista tai vain muutaman kerran tapahtuva konsultaatio. Koulutuksen aikaiseen terapiaan ei voi saada kelakorvattavuutta.