Marjo Lintilä

PsM, psykologi
psykoterapeuttikoulutuksessa, kognitiivisen psykoterapian viitekehys
p. 044 377 4577
sähköposti: marjo.lintila ( a) psykoterapiatalo.fi


Olen työskennellyt paljon oppimisongelmien ja neuropsykiatristen ilmiöiden parissa. Ammatillisen kuntoutustyön kautta nuorten ja aikuisten työ- ja toimintakykyyn vaikuttavat haasteet kuten masennus, ahdistusoireet, jaksamisen ja elämänhallinnan vaikeudet sekä sairastumisen tuomat muutokset psyykkisessä, fyysisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa ovat tulleet tutuiksi. Tällaisessa tilanteessa voi olla hyödyllistä pysähtyä ja tarkastella hiukkasen mennyttä elämää ja painottaen nykyistä ja tulevaa. Mitä arvostan, mitä tavoittelen, millaiset ajatukset ja uskomukset ovat toimintani vaikuttimina ja millainen merkitys niillä on tunteisiin, selviytymiskeinoihin ja kokemukseen itsestä.


Työskentely on kognitiivisen psykoterapian viitekehyksen mukaisesti tavoitteellista, tasa-arvoista, yhdessä tutkivaa, aktiivista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Usein työskentelyn lähtökohtana on toistuva arkielämän tilanne, mihin asiakas toivoo muutosta. Kotitehtävät ja harjoitukset tapaamisten välillä kuuluvat usein työskentelyyn. Terapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Koulutuksen aikainen terapia on omakustanteista ja sen käynnistämiseen ei tarvita lähetettä.