Marjo Lintilä

Tällä hetkellä Kelan kuntoutuspsykoterapiapaikat ovat täynnä.

Psykoterapeutti (Kela, Valvira) Kognitiivinen psykoterapia
PsM, psykologi
p. 044 377 4577sähköposti: marjo.lintila ( a) psykoterapiatalo.fi


Terapiaan hakeutumisen syynä voivat olla mm. ihmissuhdeongelmat, elämänkriisit, kuormittuneisuus, tunnesäätelyyn ja mielialaan liittyvät huolet. Usein työskentelyn lähtökohtana on toistuva arkielämän tilanne, johon asiakas toivoo muutosta. Toiselle taas oman elämänhistorian kohtaaminen ja sen ymmärtäminen, miten oma tarina elää tämän päivän kokemuksissa, valinnoissa ja ihmissuhteissa, on merkityksellistä. Työskentelyn taustalla kulkee näkemys ajatusten ja uskomusten merkityksestä tunteisiin, kokemukseen itsestä ja valittuihin selviytymiskeinoihin. Terapia on kokemusten tutkimista ja rohkaistumista omien tunteiden kanssa työskentelyyn turvallisessa yhteistyösuhteessa. Terapia mahdollistaa itseymmärryksen lisääntymisen ja uusien hyvinvointia tukevien selviytymiskeinojen löytämisen. Työskentelyssä käytetään erilaisia terapeuttisia menetelmiä ja työskentelyä tehostavia välitehtäviä terapiaistuntojen välillä.

Yksityisvastaanoton lisäksi työskentelen ammatillisessa kuntoutuksessa erilaisten fyysiseen ja psyykkiseen työkykyyn liittyvien haasteiden parissa. Psykoterapiakäynteihin on mahdollista saada Kelan tukea, mikäli asiakkaan edellytykset siihen täyttyvät.