Paula Riipinen

Psykoterapeutti (Kela, Valvira), psykologi
Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus
yhteystiedot: paula.riipinen (a) psykoterapiatalo.fi
puhelin: 040 514 6028


Olen koulutukseltani psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Aiemmin olen työskennellyt opiskeluterveydenhuollon, psykiatrian ja kuntoutuksen parissa. Työkokemukseni on pääosin nuorten aikuisten ja aikuisten parista.

Työskentelyni lähtökohta on jokaisen ihmisen ainutkertainen kokemus ja tilanne, ja hänen hoidolle asettamansa tavoitteet. Lyhyemmissä hoitokontakteissa tavoite voi olla tilanteen jäsentäminen, oireiden helpottaminen tai tuen saaminen vaikeassa elämäntilanteessa. Pidemmissä hoitosuhteissa mahdollistuvat lisäksi syvempi itseymmärrys ja henkilökohtainen kasvu.

Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä hankaliksi koettujen ajatusten, uskomusten ja tunteiden lievittymiseksi. Työskentelyn myötä pyritään löytämään ja omaksumaan rakentavampia, hyvinvointia tukevia toimintamalleja.


Yhdessä työskentely tarkoittaa tasavertaista suhdetta sekä tutkivaa suhtautumista asiakkaan kysymysten tai kokemusten äärellä. Pidemmissä hoitosuhteissa voidaan tarkastella koko elämänkaarta, kokemuksia sekä vuorovaikutussuhteita, ja tutkia niiden merkitystä ajattelumallien ja persoonallisuuden kehittymisessä. Terapiatyöskentelyssä liikutaankin joustavasti tämän hetken asioiden ja menneisyyden kokemusten välillä.


Hyödynnän työssäni myös kognitiivisen psykoterapian uusimpia sovelluksia, joissa keskeistä on tietoisuustaitojen ja hyväksynnän harjoittelu. Pidän tärkeänä myös kehollista näkökulmaa eli kehon kokemusten tutkimista itsetuntemuksen ja tunnesäätelyn tukemiseksi.


Minulle voit varata aikaa joko lyhyemmille hoitojaksoille tai pidempään psykoterapiaan. Tällä hetkellä työskentelen maanantaista torstaihin pääsääntöisesti klo 9 – 16. Parhaiten tavoitat minut sähköpostilla.