Paula Riipinen

Psykoterapeutti (Kela, Valvira), psykologi
Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus
yhteystiedot: paula.riipinen (a) psykoterapiatalo.fi
puhelin: 040 514 6028


Olen koulutukseltani psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti. Yksityisvastaanoton lisäksi työskentelen myös opiskeluterveydenhuollossa. Työkokemukseni on pääosin nuorten aikuisten ja aikuisten parista.
Työskentelyni lähtökohta on aina jokaisen ihmisen ainutkertainen kokemus ja tilanne, ja hänen hoidolle asettamansa tavoitteet. Lyhyemmissä hoitokontakteissa tavoite voi olla tilanteen jäsentäminen, oireiden helpottaminen tai tuen saaminen vaikeassa elämäntilanteessa. Pidemmissä hoitosuhteissa mahdollistuvat lisäksi syvempi itseymmärrys ja henkilökohtainen kasvu.
Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä hankaliksi koettujen ajatusten, uskomusten ja tunteiden lievittymiseksi. Hyödynnän työssäni myös kognitiivisen psykoterapian uusimpia sovelluksia, joissa keskeistä on tietoisuustaitojen ja hyväksynnän harjoittelu. Pidän tärkeänä myös psykofyysistä näkökulmaa eli kehon ja mielen kokemusten tutkimista itsetuntemuksen ja tunnesäätelyn tukemiseksi.

Minulle voit varata aikaa joko lyhyemmille hoitojaksoille tai pidempään psykoterapiaan. Tällä hetkellä vastaanottoni on maanantaisin ja torstaisin. Parhaiten tavoitat minut sähköpostilla.