Senni Turunen

Psykologi (PsM, Valvira)
Kivun psykologian asiantuntijakoulutus
Kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksessa 2014-2018

sähköpostiosoite: senni.turunen ( a ) psykoterapiatalo.fi

Olen psykologi ja erikoistunut pitkäkestoisen kivun psykologiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Valmistun keväällä 2018 kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi. Vapaita paikkoja Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan on tarjolla elokuusta 2018 alkaen. Työskentelen aikuisten kanssa, jotka tavoittelevat muutosta psykologisiin tai käyttäytymiseen liittyviin ongelmiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vaikeat tunteet, ajatukset ja muistot, mielialaoireet, ahdistuneisuus, menetyskokemukset, kuormittavat tai traumaattiset elämäntapahtumat, työssä ja opiskeluissa uupuminen, elämänhallinnan vaikeudet, pakkoajatukset ja -toiminnot sekä erilaiset pelkotilat.

Työskentelen kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) periaattein ja menetelmin. Terapian tavoitteet, kesto ja työtavat sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Minulta voi varata aikoja lyhyemmille ongelmaa kartoittaville tukikäynneille tai pitkään psykoterapiaan. Terapian tavoitteena on uusien toiminta-, tunteensäätely- ja ajattelutapojen omaksuminen sekä psykologisen joustavuuden ja elämänlaadun lisääminen. Tämä edellyttää tasavertaista, tutkivaa ja hyvin toimivaa terapiasuhdetta, jossa asiakkaalla on turvallinen olo lähestyä myös vaikeita ajatuksia, muistoja ja tunteitaan. Psykoterapia on parhaimmillaan uteliaisuuden lisäämistä itseä ja elämää kohtaan pelkäämisen ja häpeän sijaan sekä yhdessä koettua oivaltamisen iloa!

Lue lisää KKT:sta ja HOT:sta www.kayttaytymisterapiat.fi/

Yhteydenotot sähköpostilla.