Soili Wallenius

PsM, psykologi
Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa 2014-18
p. 040 1313066
sähköposti: soili.wallenius (a) psykoterapiatalo.fi

Olen koulutukseltani psykologi ja suoritan parhaillaan kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutusta, josta valmistun keväällä 2018. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on järjestelmällinen asiakas- ja tavoitekeskeisesti toteutettava terapiamuoto, jossa ihmistä hoidetaan kokonaisuutena. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta oppimaan uusia taitoja ja valmiuksia selviytymisen ja elämänhallinnan sekä itsehoidon tukemiseen. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita ja se perustuu aktiiviseen yhteistyöhön asiakkaan ja terapeutin välillä. Tällä hetkellä otan terapiapotilaita vastaan osana terapiakoulutusta.

Yksityisvastaanottoni lisäksi toimin psykologina erikoissairaanhoidossa ja minulla on yli 15 vuoden kokemus psykologin työstä kuntoutuksen eri osa-alueilla. Erityisosaamistani ovat kivun psykologia sekä työssä selviytymisen haasteet. Minulle voi varata ajan elämän kuormitus- ja muutostilanteissa esimerkiksi stressinhallintaan, univaikeuksiin, jännitys- tai pelkotiloihin, painonhallintaan, ihmissuhdeongelmiin tai työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyen. Lisäksi toteutan kipupsykologista kuntoutusta sekä rentoutusvalmennusta.

Kipupsykologiset kuntoutuskäynnit perustuvat kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehykseen sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) menetelmiin. Kuntoutusta voidaan järjestää eri pituisina jaksoina ja sisällöt suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kipupsykologisella kuntoutuksella pyritään tukemaan asiakkaan tavoitteellista ja arvokasta elämää kivuista huolimatta. Rentoutusvalmennuksen avulla voidaan rentouttaa sekä kehoa että mieltä ja siten kohentaa stressinhallintaa, parantaa keskittymiskykyä sekä vahvistaa selviytymistä arjen haasteista. Valmennuksessa etsimme yhdessä asiakkaan kanssa hänelle soveltuvia rentoutusmenetelmiä, joiden avulla voi esimerkiksi lievittää jännitys- ja kiputiloja, helpottaa univaikeuksia sekä ylläpitää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Rentoutusvalmennukseen voi tulla tarpeen mukaan kertaluontoisesti tai pidempinä kokonaisuuksina.