Soili Wallenius

Tällä hetkellä Kelan kuntoutuspsykoterapiapaikat ovat täynnä.

Psykoterapeutti (Kela, Valvira)
Kognitiivinen käyttäytymisterapia
PsM, psykologi
p. 040 1313066
sähköposti: soili.wallenius (a) psykoterapiatalo.fi


Olen koulutukseltani psykoterapeutti ja psykologi ja työssäni käytän kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on järjestelmällinen asiakas- ja tavoitekeskeisesti toteutettava terapiamuoto, jossa ihmistä hoidetaan kokonaisuutena. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta oppimaan uusia taitoja ja valmiuksia selviytymisen ja elämänhallinnan sekä itsehoidon tukemiseen. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita ja se perustuu yhteistyöhön asiakkaan ja terapeutin välillä.

Yksityisvastaanottoni lisäksi toimin psykologina erikoissairaanhoidossa ja minulla on yli 15 vuoden kokemus psykologin työstä kuntoutuksen eri osa-alueilla. Erityisosaamistani ovat kivun psykologia sekä työssä selviytymisen haasteet. Minulle voi varata ajan elämän kuormitus- ja muutostilanteissa esimerkiksi stressinhallintaan, univaikeuksiin, jännitys- tai pelkotiloihin, painonhallintaan, ihmissuhdeongelmiin tai työhyvinvointiin ja työssä tai opinnoissa jaksamiseen liittyen. Aikoja voi varata lyhyemmille käyntijaksoille tai pitkään psykoterapiaan.