Susanna Rasimus

Psykoterapeutti (Kela, Valvira), Kognitiivinen käyttäytymisterapia
PsM,
Työterveyspsykologi
Neuropsykologiaan erikoistuva psykologi
Sähköposti: susanna.rasimus (a) psykoterapiatalo.fi

Huom! Minulla ei tällä hetkellä ole vapaita asiakasaikoja.


Olen neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja psykoterapeutti. Minulle voi varata ajan sekä yksittäisiin käynteihin, että pidempiin terapioihin. Käyntien syynä voi olla esimerkiksi masennus, ahdistuneisuus, pelkotilat, pakko-oireet, paniikkihäiriöoireet, ihmissuhdeongelmat, stressi, univaikeudet, syömishäiriö, traumaattinen tapahtuma tai elämäntilannekriisi. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on yksi tutkituimmista terapiamuodoista. Terapian tavoitteena on uusien taitojen oppiminen ja henkilön elämänlaadun lisääminen. Hoidon suunnittelu perustuu asiakkaan ongelmien kokonaisvaltaiseen kartoitukseen, ja hoidon tarkemmista tavoitteista sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Psykoterapiakäynteihin on mahdollista saada Kelan tukea, mikäli asiakkaan edellytykset siihen täyttyvät.

Minulla on pitkäaikaista kokemusta neuropsykologisesta työskentelystä ja kuntoutustyöstä erikoissairaanhoidossa, ja minulta voi varata aikoja myös neuropsykologisiin kuntoutuskäynteihin. Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on vähentää erilaisten neurologisten sairauksien tai aivovammojen käytännön haittaa sekä tukea tilanteeseen sopeutumista. Neuropsykologisen kuntoutuksen tarve todetaan neuropsykologisella tutkimuksella, ja siihen voi hakeutua esimerkiksi vakuutusyhtiön tai kunnan maksusitoumuksella tai Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

Yhteydenotot sähköpostitse.