Inkeri Eskonen

Psykoterapeutti (Kela, Valvira), Kognitiivinen psykoterapia YET
YTT, PsM, psykologi 
Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus
Yhteystiedot: puh. 040 726 1760
sähköposti: inkeri.eskonen(a)psykoterapiatalo.fi

Olen yksi Psykoterapiatalon perustajista ja toimin terapeuttina Psykoterapiatalossa.  Olen toiminut pitkään perheneuvolapsykologina ja minulla on kokemusta työskentelystä aikuisten ja lasten kanssa erilaisissa elämän haastavissa tilanteissa. Pidän myös erilaisia ryhmiä sekä annan työnohjausta.  

Asiakkaitteni elämänongelmat ovat liittyneet esimerkiksi ahdistuneisuuteen, masennukseen, kuormittaviin elämäntilanteisiin, erilaisiin kriiseihin sekä elämänhallintaan ja työssä jaksamiseen. Työskentelen sekä aikuisten että lasten kanssa ja luokseni voi myös sopia perhekäyntejä. Lasten terapiassa korostan vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä ja työskentelyyn kuuluu aina myös perhekäyntejä ja käyntejä vanhemmille. Terapian tavoitteet, kesto ja työtavat sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Terapiatyöskentelyäni ohjaa kognitiivisen psykoterapian viitekehys ja menetelmät pohjautuvat tutkittuun tietoon. Psykoterapiakäynteihin on mahdollista saada Kelan tukea, mikäli asiakkaan edellytykset siihen täyttyvät.