Inkeri Eskonen

Psykoterapeutti (Kela, Valvira), Kognitiivinen psykoterapia YET, kouluttajapsykoterapeutti
YTT, PsM, psykologi
Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus, psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus
yhteystiedot: puh. 040 726 1760
sähköposti: inkeri.eskonen(a)psykoterapiatalo.fi

Toimin psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana. Ennen kokopäiväiseksi ammatinharjoittajaksi siirtymistä toimin pitkään perheneuvolapsykologina työskennellen sekä aikuisten että lasten kanssa erilaisissa elämän haastavissa tilanteissa. Minulla on työkokemusta myös erilaisten ryhmien pitämisestä.

Asiakkaitteni elämänongelmat ovat liittyneet esimerkiksi ahdistuneisuuteen, masennukseen, kuormittaviin elämäntilanteisiin, erilaisiin kriiseihin sekä elämänhallintaan ja työssä jaksamiseen. Työskentelen aikuisten, nuorten ja lasten kanssa. Luokseni voi myös sopia perhekäyntejä. Lasten terapiassa korostan vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä ja työskentelyyn kuuluu aina myös perhekäyntejä ja käyntejä vanhemmille. Terapian tavoitteet, kesto ja työtavat sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Työskentelyäni ohjaa kognitiivisen psykoterapian viitekehys ja menetelmät pohjautuvat tutkittuun tietoon. Suosittelen yhteydenottoa sähköpostitse. Vastaanottoni on Tampereen keskustassa.