Palvelut

Kelan kuntoutuspsykoterapia
Lue lisää...

Yksittäiskäynnit, muutaman käynnin käyntijaksot ja pidemmät hoitosuhteet
Voit varata ajan yhdelle tai muutamalle käynnille, jos olet kohdannut elämässäsi asioita, joiden selvittämiseen kaipaat ulkopuolista apua. Yksittäisillä käynneillä keskitytään tilanteen kartoittamiseen ja läpikäyntiin. Lyhyitä käyntijaksoja voidaan sopia myös liittyen johonkin yksittäiseen asiaan tai jonkin taidon oppimiseen. Hoidon kesto ja tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeista riippuen. Hoitojaksojen pituus vaihtelee muutamasta käynnistä useamman vuoden työskentelyyn.
Vanhempainohjaus ja perhekäynnit
Jokainen vanhempi kohtaa lastensa kanssa haastavia tilanteita. Vanhempainohjauskäynneillä on mahdollista käydä läpi vanhempana olemiseen ja lasten kasvattamiseen liittyviä kysymyksiä.
Perhekäyntejä on mahdollista varata koko perhettä koskettavien asioiden käsittelyyn. Tällaisille käynneille voi olla tarvetta esimerkiksi jonkun perheenjäsenen sairastuessa vakavasti.
Työnohjaus
Työnohjauksen tavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja työn laatua. Työskentelyn tavoitteista ja työtavoista sovitaan aina erikseen. Työnohjauksessa on mahdollista tarkastella esimerkiksi omaa tapaa tehdä työtä tai vahvistaa omaa jaksamista työssä. Työnohjaus tukee ammatillista kehittymistä.

Koulutus
Voit kysyä suoraan psykoterapeuteilta koulutusta heidän erityisosaamisalueiltaan.

Ryhmät

MBCT-ryhmähoito


Lisätietoa viitekehyksistä:

Kognitiivinen psykoterapia
Lue lisää...

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia