Terapeutit

Inkeri Eskonen
Psykoterapeutti (Kela, Valvira), Kognitiivinen psykoterapia YET
YTT, PsM, psykologi
Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus
Yhteystiedot: puh. 040 726 1760
sähköposti: inkeri.eskonen(a)psykoterapiatalo.fi
Lue lisää...

Eija Taubert
Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti YET (Kela, Valvira)
YTM, PsM, psykologi
Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus
p. 045 8476 008
sähköposti: eija.taubert (a) psykoterapiatalo.fi
Lue lisää...

Elina Ruohola
Psykoterapeutti (Kela, Valvira), Kognitiivinen psykoterapia YET
PsM, psykologi
TRO-ohjaaja (Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan koulutus)
Työterveyshuollon koulutus
EMDR-terapeutti
Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus
p. 045 8865 555
sähköposti: elina.ruohola (a) psykoterapiatalo.fi

Lue lisää...

Ryhmät

MBCT ryhmä

TIETOISEEN LÄSNÄOLOON PERUSTUVA KOGNITIIVINEN TERAPIA

Mindfullness Based Cognitive Theraphy (MBCT)

-yksilöllistä tietoisuustaitoharjoittelua ryhmässä toistuvasta masennuksesta kärsiville


Mielialan heikentymiseen toistuvassa masennuksessa liittyy
olennaisesti herkistynyt kielteisten ajatusten ja tunteiden havainnointi ja
niihin kiinnittyminen, jolloin voi olla tyypillistä, että pienikin mielialan
lasku aktivoi jopa aiemmin koetulle masennukselle tyypillisiä ajatuksia,
mielikuvia, tunteita ja kehollisia tuntemuksia, ja näin matala mieliala saattaa
eskaloitua uudelleen.

Ryhmässä pääosin itsenäisesti tehtävin harjoituksin, harjoitellaan uudenlaista suhdetta
kielteisiin tunteisiin ja ajatuksiin hyväksyvän läsnäolon (mindfulness:n)
keinoin. Työskentelyn tavoitteena on oppia auttavia mielentaitoja, joissa
opitaan hetkestä toiseen tapahtuvaa tiedostamista, ottamaan etäisyyttä ja
tunnistamaan mielensisältöjä sekä reagoimaan mielensisältöihin itseään
hoitavalla tavalla.

Työskentelyyn on hyvä varata tyyny ja viltti. Jokaisella tapaamisella on oma aiheensa, jota työstetään harjoituksin, keskustellen ja tapaamisten välissä myös välitehtävin.

Aiheet ovat seuraavat:

1. viikko : AUTOMAATTIOHJAUKSESTA IRROITTAUTUMISEN HARJOITTELUA

2. viikko: ELÄMÄ PÄÄN SISÄLLÄ, TEKEMISEN TILASTA KOKEMISEN TILAAN

3. viikko: HAJANAISEN MIELEN KOKOAMINEN

4. viikko: VÄLTTELYN TUNNISTAMINEN

5. viikko: SALLIMINEN

6. viikko: AJATUKSET EIVÄT OLE TOSIASIOITA

7. viikko: MITEN PIDÄN PARHAITEN ITSESTÄNI HUOLTA

8. viikko: OPITUN YLLÄPITO JA LAAJENTAMINEN

Kahdeksan viikon matkalla lujiitaan lempeästi ja ystävällisesti läsnäolon taitoa nykyhetken kokemiseen, tiedostaen kokemusta niin tarkkarajaisen kuin avarankin havainnoivasti, sallivasti sitä sellaisenaan kuin se koettavaksi tarjoutuu.

Jos kiinnostuit, niin kysy lisää sähköpostitse elina.ruohola (a)psykoterapiatalo.fi. Laita otsikkoon MBCT -ryhmä ja viestiin yhteystietosi.

psykoterapeutit
Eija Taubert & Elina Ruohola

Tässä ryhmän käyneiden kommentteja:

"Antoi enemmän kuin osasin odottaa"

"Vei ajattelua eteenpäin"

"Konkretiaa omaan arkeen"

"Vertaistuki harjoitteiden toteuttamisen onnistumisessa"

"Muilta sai uusia näkökulmia ja ajatuksia"

"Kokemus 8 viikon matkasta kantaa elämää eteenpäin jatkossakin paljon
tietoisempana"

"Jakaminen toi esiin juuri sen kuinka samanlaisia erilaisten kokemusten äärellä
ollaan"

"Harjoituksia, joiden tulokset seuraavat elämässä mukana"

"Muilla samanlaisia haasteita"